ΓΑΜΟΣ & ΒΑΦΤΙΣΗ

Η κοινωνική και ψυχολογική διάσταση του μυστηρίου της βάφτισης

Η κοινωνική και ψυχολογική διάσταση του μυστηρίου της βάφτισης

Για να γίνει η εμπειρία της βάφτισης πιο ευχάριστη και ουσιαστική για όλους η FaCad'oro προσκαλεί τους γονείς που πρόκειται να βαφτίσουν το παιδί τους να δουν τον κόσμο μέσα από την δική του ματιά. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Stephane Photography

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, AΠΟ ΤΗ ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΙΜΟΥ

Η βάφτιση έχει μελετηθεί κατά καιρούς από επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών πεδίων όπως η Ανθρωπολογία. Θεωρώ πολύ σημαντική και πρωτοπόρα την πρωτοβουλία της FaCad'oro να ασχοληθεί με την ψυχολογική διάσταση του μυστηρίου της βάφτισης, ευαισθητοποιώντας έτσι τους γονείς στο τρόπο με τον οποίο βιώνει το παιδί την εμπειρία αυτή.

Από ανθρωπολογικής άποψης, η βάφτιση είναι μια θρησκευτική τελετουργία που σηματοδοτεί το πέρασμα του βρέφους από την οικογένεια στην κοινωνία. Το τελετουργικό της βάπτισης βασίζεται σε συλλογικούς συμβολισμούς, όπως αυτοί ορίζονται από την χριστιανική παράδοση. Επίσης, συμβολίζει την επιθυμία των γονιών να εντάξουν το παιδί τους στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Η βάπτιση συνδέει συμβολικά το παρόν με το παρελθόν, το «μέσα» με το «έξω», την οικογένεια με την κοινωνία, το γνωστό και το οικείο με το άγνωστο και το ξένο.

Οι γονείς μέσα από αυτήν την τελετουργία παρουσιάζουν στον κόσμο το παιδί και στο παιδί τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για μια πράξη «παρουσίασης», υψηλής συμβολικής σημασίας. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αποτυπώνεται και στην εικόνα της Παναγίας, η οποία κρατώντας το βρέφος στα γόνατα της με το πρόσωπο του στραμμένο προς τον έξω κόσμο, του τον παρουσιάζει, παρουσιάζοντας το βρέφος σε αυτόν.

Από ψυχολογικής άποψης, η βάφτιση αποτελεί για το παιδί μια έντονη διαδικασία. Είναι λοιπόν σημαντικό οι γονείς να φροντίζουν ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφαλές. Η βάφτιση του παιδιού είναι καλό να γίνεται μετά τον 9 ο μήνα, καθώς τότε το παιδί έχει πλέον κατακτήσει την δυνατότητα να διακρίνει τα σημαντικά γι' αυτό πρόσωπα. Πριν από την ηλικία αυτή αλλά κυρίως κατά τον 8ο μήνα της ζωής, η επαφή με μη οικεία σε αυτό πρόσωπα μπορεί να δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια στο παιδί. Μετά τον 9ο μήνα, το παιδί έχει πλέον κατακτήσει την «μονιμότητα του αντικειμένου» και βιώνει λιγότερο απειλητικά την επαφή με το πρόσωπο του ιερέα αλλά και των παρισταμένων στην βάφτιση.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο εδώ

Δρ. Δήμητρα Λαιμού, Κλινική ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Επίκουρη Καθηγήτρια, Université de Picardie, «Jules Vernes», France

Ευχαριστούμε την κυρία Μερόπη Μιχαλέλη, Ψυχαναλύτρια, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, σχετικά με το παραπάνω κείμενο.

  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

EΠIΛΟΓΕΣ DECOΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

PINTEREST